fbpx

Did you know that you can use Consteel to design a pre-engineered Metal Building with all its unique characteristics, including web-tapered welded members, the interaction of primary and secondary structural elements, flange braces, shear and rotational stabilization effect provided by wall and roof sheeting? 

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Ez a rövid áttekintés mélyebben ás a Consteel megoldásába, egy alternatív szemléletet nyújtva az effektív keresztmetszeti tulajdonságok kiszámításához, és formálva a hagyományos megközelítéseket a szerkezeti elemzés és tervezés területén.

Határozzuk meg a 384-4 gerinclemezű és 300-8 övlemezű kétszersen szimmetrikus hegesztett I keresztmetszet szilárdsági kihasználtságát, amennyiben a keresztmetszet igénybevételei az NEd=500kN nyomóerő és az My,Ed=100kNm hajlító nyomaték.  A keresztmetszet anyaga S235 minőségű.

Keresztmetszeti jellemzők számítása

Először vegyük fel a keresztmetszet adatait (szimmetrikus hegesztett I szelvény), amely alapján a Consteel software generálja az EPS (és GSS) keresztmetszeti modellt (1. ábra):  

Fig. 1 Cross-section data model
1. ábra: Hegesztett I keresztmetszet adatmodellje

Amennyiben a keresztmetszet 4. osztályba tartozik, az effektív keresztmetszeti modellt a feltételezett normálfeszültségi eloszlás határozza meg. Az EC3-1-1 szerint a 4. keresztmetszeti osztályú szelvény EPS keresztmetszeti modellje kétféleképpen határozható meg (Online Kézikönyv/10.1.1 EPS (vékonyfalú szelvény) modell):

Először az A módszerrel számoljuk ki a keresztmetszeti tulajdonságokat, majd a B módszerrel.

Keresztmetszeti jellemzők az A módszer alapján

Fig. 2 Effective properties due to pure compressive force N
2. ábra: Effektív jellemzők NEd nyomóerő esetén

Weff,y,min=864080mm3

ez=14.5mm

Fig. 3 Effective properties due to pure bending moment My
3. ábra: Effektív jellemzők My,Ed hajlító nyomaték esetén (a felső öv nyomott)

Keresztmetszeti jellemzők a B módszer alapján

GATE

The latest version, Consteel 17 is officially out! In 2023, our main focus for Consteel development is improving usability. New features prioritize efficient model manipulation, easy modification, and clear information presentation across Consteel, Descript, and our cloud-based platform, Steelspace. In this comprehensive video, we walk you through a step-by-step workflow guide, demonstrating how to leverage Consteel 17 to its full potential.

If you would like to delve deeper into the new features, check out our detailed blog post for an in-depth exploration of Consteel 17’s capabilities.

Did you know that you can use Consteel to design simple supported, continuous and over-lapped purlins systems in Consteel, considering shear and rotational stiffness of attached roof sheeting? 

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

A Consteelben a 3. és 4. osztályú szelvények keresztmetszeti interakciós ellenállása az EN 1993-1-1 6.2 képlet módosított változatával kerül kiszámításra, az öblösödés és a komponens ellenállások előjelhelyes figyelembevételével. Lássuk, hogyan…

GATE

Did you know that you could use Consteel to build 3D models with smart link elements which automatically adapt the model when profiles are changed?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free
Build 3D models with smart link elements
Build 3D models with smart link elements
Build 3D models with smart link elements
Build 3D models with smart link elements

Did you know that you could use Consteel to determine the optimum number of shear connectors for composite beams?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Did you know that you could use Consteel to perform local and distortional buckling checks for cold-formed members?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Did you know that you could use Consteel to calculate effective cross-section properties for Class 4 sections?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Bevezető

Szabályok segítségével történő teherkombináció szűrés esetén a leggyakrabban használt kihasználtsági típus az Acél – mértékadó vizsgálat. Milyen eredményeket vesz figyelembe pontosan ez az opció és mit jelentenek a hozzá kapcsolódóan választható korlátok?

A teherkombinációk szűrésének négy módja van: határállapotok, teheresetek alapján, kézzel vagy szabályok alkalmazásával. A három másik módszerrel ellentétben a szabályok szerinti szűrés kizárólag számítási eredmények alapján lehetséges.

A teherkombinációk számának csökkentésének leghatékonyabb módja minden bizonnyal a kihasználtsági szabályok alkalmazása.

Kihasználtsági szabályok segítségével a teherkombinációkat az általuk okozott kihasználtságok alapján választjuk ki. A kihasználtságok a különböző tervezési vizsgálatokban elérhetők, mértékadó eredményekből és acél szelvények esetén az egyes vizsgálatokból is, úgy mint általános rugalmas szilárdsági ellenállás, tiszta igénybevételi ellenállások, interakció és globális stabilitás vizsgálat.

Kihasználtsági szabály dialóg a Consteel 16-ban

A mértékadó vizsgálat jelentése

A mértékadó vizsgálat nem mindig az a vizsgálat, amelyik a legnagyobb kihasználtságot adja, hanem az, amelyik a legnagyobb RELEVÁNS kihasználtságot. Tipikus példa erre, amikor a képlékeny interakciós képletek érvényesek, akkor ez lesz a mértékadó vizsgálat az általános rugalmassal szemben, jóllehet ez utóbbi magasabb kihasználtságokat ad.

Acél – Mértékadó vizsgálat

Az Acél – Mértékadó vizsgálat opció minden végeselem ponthoz tartalmazza a mértékadó vizsgálatból származó kihasználtságot minden kombinációban. Ez azt jelenti, hogy pontonként annyi kihasználtsági értékünk lesz, ahogy teherkombinációt kiszámoltunk.

Fontos megérteni a különbséget a Mértékadó eredmények maximuma és az Acél – Mértékadó vizsgálat opció között. A Mértékadó eredmények maximuma opció a mértékadó teherkombináció mértékadó vizsgálatból származó kihasználtságot tartalmazza minden pontban, mintegy burkolója az Acél – Mértékadó vizsgálat eredményeinek. Vagyis itt minden végeselem ponthoz egyetlen kihasználtság (és egy teherkombináció) tartozik. Egyben megegyezik a Globális vizsgálatok fülön megjelenő mértékadó eredmények táblázattal.

Amikor egy szabályt alkalmazunk, a kiválasztott kihasználtsági típushoz tartozó kihasználtságokat összevetjük a megadott korláttal. Azok a teherkombinációk, amelyekből származó eredmények megfelelnek a korlátnak, kiválasztásra kerülnek. A vizsgálat a választott modell részlet minden végeselem pontjában megtörténik.

Korlátok Acél – Mértékadó vizsgálat opció esetén

Nézzünk egy egyszerű síkbeli keretet példaként a jobb érthetőség kedvéért. A jobb oldali gerendát egy részletbe raktuk, amire három kihasználtsági szabályt alkalmaztunk. Öt pontot a bemutatás kedvéért kiválasztottunk, de természetesen a részletmodell minden pontja figyelembe van véve a szűrésnél.

Példa síkbeli keret a kitüntetett végeselem pontokkal
gate