fbpx

Funkcje modelowania konstrukcji o organicznych kształtach

Wprowadzenie

W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się architektura o organicznych kształtach. Różnorodność skomplikowanych kształtów geometrycznych wykorzystywana jest do tworzenia fasad budynków, co przyniosło zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne narzędzia i rozwiązania do modelowania tych konstrukcji. W Consteel, aby ułatwić pracę inżynierów, rozwinięte zostały takie funkcje.

Please log in to view this content.
Online service access and support options are based on subscription plans. If you cannot view this content, contact our sales department to upgrade your subscription.

Poprzedni