fbpx

Import modelu z pliku IFC

Wprowadzenie

IFC jest globalnym formatem wymiany danych w przemyśle budowlanym. Jest on szeroko wykorzystywany do współdzielenia modeli niezależnie od oprogramowania, w którym został stworzony oryginalny model. Oczywiście możliwe jest również zaimportowanie pliku IFC do programu Consteel.

Please log in to view this content.
Online service access and support options are based on subscription plans. If you cannot view this content, contact our sales department to upgrade your subscription.

Poprzedni