fbpx

Jak zaoszczędzić czas obliczeń?

Wprowadzenie

W przypadku modelu z wieloma przypadkami obciążeń (wiatr w różnych kierunkach, z i bez ciśnienia wewnętrznego, śnieg, obciążenie sejsmiczne itp.), wg EC możliwe jest wygenerowanie setek kombinacji obciążeń, jednak wiele z tych kombinacji jest nieistotnych. Przeprowadzanie Analizy wszystkich kombinacji może zająć dużo czasu, który można by zaoszczędzić, gdyby obliczane były tylko istotne kombinacje obciążeń.

Please log in to view this content.
Online service access and support options are based on subscription plans. If you cannot view this content, contact our sales department to upgrade your subscription.

Poprzedni