fbpx

Łatwy sposób modyfikowania współrzędnych

Wprowadzenie

Często zdarza się, że zachodzi potrzeba zaimportowania modelu statycznego do Consteel z innego programu do modelowania. Jest to praktyczne i efektywne rozwiązanie upraszające prace. Jednakże, niezwykle istotnym jest aby oryginalny model był bardzo dokładny. Jeżeli tak nie jest, to bardzo łatwo będzie to prowadziło do bardzo nieprzyjemnych dla Użytkownika problemów.

Please log in to view this content.
Online service access and support options are based on subscription plans. If you cannot view this content, contact our sales department to upgrade your subscription.

Poprzedni