fbpx

Połączenia podatne w modelowaniu konstrukcji

Wprowadzenie

Wpływ zachowania się połączeń na dystrybucję sił wewnętrznych i momentów zginających w konstrukcji, i na globalne deformacje konstrukcji, generalnie powinien być uwzględniony, lecz gdy jest on wystarczająco mały może zostać pominięty.

Please log in to view this content.
Online service access and support options are based on subscription plans. If you cannot view this content, contact our sales department to upgrade your subscription.

Poprzedni