fbpx

Powierzchniowe obciążenie wiatrem na niestandardowym kształcie dachu

Wprowadzenie

W jaki sposób umieścić obciążenie powierzchniowe wiatrem, gdy mamy dach płaski o niestandardowym kształcie zamiast standardowego, jaki możemy spotkać w Eurokodzie?

Please log in to view this content.
Online service access and support options are based on subscription plans. If you cannot view this content, contact our sales department to upgrade your subscription.

Poprzedni